HTML/Overzicht tags/colgroup

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Met dit element kun je de kolomen van een tabel in groepen onderverdelen. Dit is handig wanneer je één of meerdere kolomen dezelfde opmaak wilt geven.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de colgroup-tag

<table border="1">

	<colgroup span="1" style="background-color: #00FF00;"></colgroup>
	<colgroup span="2" style="color: #0000FF;"></colgroup>

	<tr>
		<td>Deze colgroup heeft groene achtergrond.</td>
		<td>Deze tekst is ...</td>
		<td>... in het blauw.</td>
		<td>Geen opmaak.</td>
	</tr>
</table>


Deze colgroup heeft groene achtergrond. Deze tekst is ... ... in het blauw. Geen opmaak.

Optionele attributen

bewerken
Waarde: right, left, center, justify of char
Waarde: pixels of percentages
Waarde: getal

Bepaalt hoeveel kolomen de colgroup moet overspannen.

Standaardattributen

bewerken

class dir id lang style title

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Mogelijke inhoud

bewerken

col

Mag staan in

bewerken

table

Opmerkingen en tips

bewerken

Het is niet verplicht om het element af te sluiten in HTML 4.01 maar wel in XHTML(</colgroup>).

Meer informatie

bewerken
HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.