HTML/Overzicht tags/body

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Deze tag bevat al de inhoud van een webpagina.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de body-tag

<html>
<head></head>

<body>
Hier bevindt zich de inhoud van de pagina.
</body>
</html>

Optionele attributen bewerken

alink bewerken

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of de naam van een kleur.

Bepaalt de kleur van actieve links in de webpagina.

background bewerken

Waarde: bestandsnaam

Hiermee kun je een afbeelding als achtergrond gebruiken.

bgcolor bewerken

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of de naam van een kleur.

Bepaalt de achtergrondkleur van de webpagina.

link bewerken

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of de naam van een kleur.

Bepaalt de kleur van alle links in de webpagina.

text bewerken

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of de naam van een kleur.

Bepaalt de kleur van tekst in de webpagina.

vlink bewerken

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of de naam van een kleur.

Bepaalt de kleur van links naar al eerder bezochte webpagina's.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Tag mag staan in bewerken

html

Status bewerken

Alle optionele attributen zijn verouderd in HTML 4.01 en zelfs helemaal afgeschaft in XHTML. Gebruik liever dus style.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.