HTML/Overzicht attributen/text

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Hiermee geef je een kleur aan tekst. Dit attribuut is verouderd en er wordt aangeraden om CSS of het attribuut style in de plaats te gebruiken.

Waarde bewerken

Een kleurcode of de naam van een kleur.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het text attribuut

<body text="blue">
 
</body>

Wordt gebruikt bij bewerken

body

Meer informatie bewerken

w3c (Engels)HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.