HTML/Overzicht attributen/checked

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Wordt alleen gebruikt bij het element input en dan ook alleen maar als de waarde van het attribuut type gelijk is aan radio of checkbox. Dit geeft aan dat het invoerveld al aangeduid moet zijn.

Waarde bewerken

Geen

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het checked attribuut

<form ...>
   <input type="radio" checked/>
   <input type="checkbox" checked/>
</form>

Wordt gebruikt bij bewerken

input

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.