HTML/Overzicht attributen/alt

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Wanneer een afbeelding(img), een gebied in een afbeelding(area), applet of inputveld niet kan worden getoond door de browser of wanneer je te maken hebt met slechtzienden of blinden gebruikers, kan je een alternatieve tekst opgeven. Deze tekst wordt dan getoond of kan worden gelezen door spraaksynthezisers en braille-apperatuur.

Gewone tekst die heel kort beschrijft wat er normaal getoond moet worden. In het geval dat een afbeelding wordt gebruikt voor opmaak, shrijf dan geen tekst maar doe eerder alt="". Schrijf ook geen nonsens aangezien het voor mensen die spraaksynthesizers of het in braille lezen zeer storend kan zijn.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de abbr attribuut

<img src="afbeelding.jpg" alt="een afbeelding" />

Wordt gebruikt bij

bewerken

applet, area, img, input

Meer informatie

bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.