HTML/Overzicht attributen/compact

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit attribuut worden lijsten zoals ol en ul compacter weergegeven. De interpretatie van dit attribuut hangt af van de browser die wordt gebruikt. Dit attribuut is verouderd en het wordt dus afgeraden om het nog te gebruiken.

Waarde bewerken

Je moet het attribuut geen waarde meegeven en kun je gewoon compact typen in de tag. Maar XHTML zegt wel dat ieder attribuut dat je gebruikt een waarde moet hebben. Hierdoor moet je het als waarde compact geven.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het compact attribuut

<ul compact="compact">
	<li>Wikipedia</li>
	<li>Wikibooks</li>
	<li>Wikinews</li>
	<li>Wikiquote </li>
</ul>

Wordt gebruikt bij bewerken

dir, dl, menu, ol, ul

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.