HTML/Overzicht attributen/class

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Met dit attribuut kun je elementen in klassen of groepen verdelen. Een element kan in één of meerdere klassen hebben. Ook mogen meerdere elementen dezelfde klassen gebruiken.

De naam van een klasse moet als waarde worden meegegeven. Worden er meerdere gebruikt moeten de namen gescheiden worden door een spatie. De naam van een klasse kan kleine- en hoofdletters(A-Z en a-z), getallen(0-9) en verbindingsstreepjes (-) zijn.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het attribuut class

<p>Deze alinea is niet onderverdeeld in een klasse.</p>
<p class="midden">Deze alinea krijgt als klasse "midden".</p>
<p class="midden groen">Op deze alinea worden er meerdere klassen gebruikt namelijk "midden" en "groen"</p>

Mogelijke CSS code dat kan worden toegepast op de klassen.

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het attribuut class

.midden {
    text-align: center;
    }

.groen {
    color: green;
    }

Resultaat:

Deze alinea is niet onderverdeeld in een klasse.

Deze alinea krijgt als klasse "midden".

Op deze alinea worden er meerdere klassen gebruikt namelijk "midden" en "groen"

Wordt gebruikt bij

bewerken

Meer informatie

bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.