HTML/Overzicht attributen/disabled

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit attribuut kun je invoervelden uitschakelen. Hierdoor kan de gebruiker er niet mee werken, maar ze worden wel getoond op het scherm.

Waarde bewerken

Je moet het attribuut geen waarde meegeven en kun je gewoon "disabeled" typen in de tag. Maar XHTML zegt wel dat ieder attribuut dat je gebruikt een waarde moet hebben. Hierdoor moet je het als waarde "disabled" geven. Als het invoerveld in een formulier staat zullen de gegevens niet worden verstuurd.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het disabled attribuut

<input type="text" size="20" value="Hiermee kun je niet werken!" disabled="disabled" />

Wordt gebruikt bij bewerken

button, input, optgroup, option, textarea

Meer informatie bewerken

w3c (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.