HTML/Overzicht attributen/cite

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

blockquote en q

bewerken

Blockquote en q dienen om een citaat te maken. cite dient dan om een verwijzing te maken naar de bron van de citaat of uitleg vanwaar de citaat komt.

del en ins

bewerken

Del en ins dienen om aanpassingen aan te geven bij een webpagina. Hier dient het attribuut om een verwijzing te maken naar een pagina dat uitlegt waarom de aanpassingen werden aangebracht.

Een URI

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de cite attribuut

<q cite="www.broncitaat.com">Dit is een korte citaat.</q>
<del cite="uitlegwijziging.html">fout</del> <ins cite="uitlegwijziging.html">juist</ins>

Wordt gebruikt bij

bewerken

blockquote, del, ins, q

Meer informatie

bewerken
  • w3c voor blockquote en q (Engels)
  • w3c voor del en ins (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.