HTML/Overzicht tags/del

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Met dit element kun je aangeven dat bepaalde stukken van een webpagina wordt of is verwijderd of om aan te geven dat het fout is. Je kan via styles bepalen wat er dan met die stukken gebeurt. Meestal wordt tekst in een browser gewoon doorstreept. Wordt gebruikt samen met het ins , wat de verbetering of update aanduid.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element del.

<del>Verwijderde tekst.</del> <ins>Verbeterde tekst.</ins>

Verwijderde tekst. Verbeterde tekst.

Optionele attributen

bewerken
Waarde: URL

Een link naar een webpagina met uitleg over waarom stukken werden verwijderd.

Waarde: een tijdstip met als formaat YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD

Hiermee kun je aangeven waneer de aanpassing of verbetering is gebeurd.

Standaardattributen

bewerken

class dir id lang style title

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie

bewerken
HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.