HTML/Overzicht tags/acronym

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen
NB.: Dit element is sinds de introductie van HTML 5 vervallen.
Zie voor vervangende code: HTML/Overzicht tags/abbr
 

Functie bewerken

Met deze tag kunt u aangeven dat een woord een afkorting is. Met het title-attribuut kunt u de betekenis van de afkorting opgeven.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de acronym-tag

Hij werkt bij de <acronym title="Noord-Atlantische Verdragsorganisatie">NAVO</acronym>.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title


Mogelijke inhoud bewerken

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, font, i, iframe, img, input, kbd, label, map, object, q, s, samp, script, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Mag staan in bewerken

a, abbr, acronym, address, applet, b, basefont, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips bewerken

De acronym-tag wordt, in tegenstelling tot de abbr-tag, ondersteund door MSIE. Deze zal echter geen visuele hint geven aan de bezoeker als indicatie dat er meer info is over de afkorting. Dit valt op te lossen door CSS aan acronym toe te kennen. De langere vorm van de afkorting wordt weergeven als tooltip.

Er is vaak verwarring over wanneer men de acronym-tag moet gebruiken, en wanneer de abbr-tag. De acronym-tag moet gebruikt worden bij afkortingen die zijn samengesteld uit de eerste letters van andere woorden en uitgesproken worden als een woord, bijvoorbeeld NAVO en radar (radio detection and ranging).

Volgens de Web Content Accessibility Guidelines 1.0 hoeft de betekenis van een afkorting alleen de eerste keer dat hij voorkomt te worden gegeven.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.