HTML/Appendices/Overzicht elementen/time

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Met dit element kunt je aangeven dat de inhoud van het element een tijdstip of een datum is. Dit kan browsers, zoekmachines, kalenderprogramma's, enz... in de toekomst helpen om datums en tijdstippen te vinden in een webpagina.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element time

<p>De lessen beginnen om <time>8u30</time>.</p>
<p>Ik heb een afspraak op <time>9 november 2010</time>.</p>

Optionele attributen

bewerken

Standaardattributen

bewerken

Mogelijke inhoud

bewerken

Nieuw opgenomen in HTML 5 en XHTML 5. Dit element bestaat dus niet in oudere versies van HTML en XHTML.


HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.