HTML/Overzicht tags/meta

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit element kun je extra informatie geven over de webpagina zelf. Hierdoor kunnen onder andere browsers en zoekmachines extra informatie over de website achterhalen.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element meta.

Verplichte attributen bewerken

content bewerken

Waarde:

Optionele attributen bewerken

http-equiv bewerken

Waarde:

name bewerken

Waarde:

scheme bewerken

Waarde:


Standaardattributen bewerken

dir lang

Mogelijke inhoud bewerken

Geen.

Mag staan in bewerken

head

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips bewerken

In HTML moet het element niet afgesloten worden, in XHTML moet dit echter wel.

Meer informatie bewerken


HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.