HTML/Overzicht tags/pre

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

Deze tag zorgt ervoor dat de spaties en enters worden overgenomen op de uiteindelijke webpagina. Van meerdere spaties wordt er normaal slechts één spatie getoond, maar wanneer je deze tag gebruikt toont hij ze allemaal. Hetzelfde geldt voor enters, die worden normaal niet overgenomen. Als je de tag gebruikt, hoef je geen br tags te gebruiken.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de pre-tag

Zonder pre tag. <br />
Hier tussen       zijn veel spaties.
<br />Hier tussen zijn veel enters.

Met pre tag
<pre>
Hier tussen       zijn veel spaties.
Hier tussen zijn veel enters.

met pre tag
</pre>

Zonder pre tag. Hier tussen zijn veel spaties. Hier tussen


zijn veel enters.

met pre tag

Zonder pre tag.
Hier tussen       zijn veel spaties.
Hier tussen zijn veel enters.

met pre tag

Optionele attributen bewerken

width bewerken

Waarde: getal

Bepaalt hoeveel tekens op één lijntje mogen staan.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

a, abbr, acronym, b, bdo, br, button, cite, code, dfn, em, i, iframe, input, kbd, label, map, q, s, samp, script, select, span, strike, strong, textarea, tt, u, var

Tag mag staan in bewerken

applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Status bewerken

De width attribuut is verouderd in HTML 4.01 en wordt zelfs nietmeer ondersteund in XHTML.

Meer informatie bewerken


HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.