HTML/Overzicht tags/table

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Dient voor een tabel te maken. Wordt gebruikt samen het element tr voor het maken van rijen en het element td voor het maken van kolommen. Daarnaast kan ook nog caption worden gebruikt.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element table.

<table border=1>
<tr>
<td>Wikipedia</td>
<td>Wikibooks</td>
</tr>
<tr>
<td>Wikiquote</td>
<td>Wikinews</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Optionele attributen bewerken

align bewerken

Waarde: left, center of right

Bepaalt waar de tabel komt te staan. Links, in het midden of rechts.

bgcolor bewerken

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of naam van de kleur

Bepaalt de achtergrond kleur van de tabel.

border bewerken

Waarde: pixels

Bepaalt de dikte van de rand.

cellpadding bewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen de inhoud en de rand van een cel.

cellspacing bewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen cellen.

maandag Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
donderdag Voorbeeld
vrijdag Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld

frame bewerken

Waarde: void, above, below, hsides, lhs, rhs, vsides, box of border

rules bewerken

Waarde: none, groups, rows of cols

summary bewerken

Waarde: tekst

Hiermee kun je een samenvatting geven voor de tabel.

width bewerken

Waarde: % of pixels

Bepaalt de breedte van de tabel.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mag staan in bewerken

applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attributen align en bgcolor zijn verouderd in HTML 4.01 en worden niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tips bewerken

Gebruik in de plaats van align en bgcolor liever CSS of het attribuut style.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.