HTML/Overzicht tags/table

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

FunctieBewerken

Dient voor een tabel te maken. Wordt gebruikt samen het element tr voor het maken van rijen en het element td voor het maken van kolommen. Daarnaast kan ook nog caption worden gebruikt.

VoorbeeldBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element table.

<table border=1>
<tr>
<td>Wikipedia</td>
<td>Wikibooks</td>
</tr>
<tr>
<td>Wikiquote</td>
<td>Wikinews</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Optionele attributenBewerken

alignBewerken

Waarde: left, center of right

Bepaalt waar de tabel komt te staan. Links, in het midden of rechts.

bgcolorBewerken

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of naam van de kleur

Bepaalt de achtergrond kleur van de tabel.

borderBewerken

Waarde: pixels

Bepaalt de dikte van de rand.

cellpaddingBewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen de inhoud en de rand van een cel.

cellspacingBewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen cellen.

maandag Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
donderdag Voorbeeld
vrijdag Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld

frameBewerken

Waarde: void, above, below, hsides, lhs, rhs, vsides, box of border

rulesBewerken

Waarde: none, groups, rows of cols

summaryBewerken

Waarde: tekst

Hiermee kun je een samenvatting geven voor de tabel.

widthBewerken

Waarde: % of pixels

Bepaalt de breedte van de tabel.

StandaardattributenBewerken

class dir id lang style title

Mag staan inBewerken

applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

StatusBewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attributen align en bgcolor zijn verouderd in HTML 4.01 en worden niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tipsBewerken

Gebruik in de plaats van align en bgcolor liever CSS of het attribuut style.

Meer informatieBewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.