HTML/Overzicht attributen/summary

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen


Functie bewerken

Dient om een korte samenvatting aan een tabel. Dit is vooral nodig voor blinde mensen die gebruik maken van braile of spraaksynthesizers. Zo moeten ze niet eerst helemaal de tabel te lezen om te weten wat er in staat.

Waarde bewerken

Tekst

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het summary attribuut

<table border="1" summary="De verschillende wiki's">
	<tr>
		<td>Wikipedia</td>
		<td>Wikibooks</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Wikiquote</td>
		<td>Wikinews</td>
	</tr>
</table>
</script>

Wordt gebruikt bij bewerken

table

Meer informatie bewerken

w3c (Engels)HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.