HTML/Overzicht attributen/cols

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

frameset bewerken

Hier bepaalt het attribuut cols hoe de verticale frames in een frameset eruit gaan zien en hoeveel het er zijn.

textarea bewerken

Met dit attribuut geef je aan hoe breed de textarea moet zijn.

Waarde bewerken

frameset bewerken

Je kunt één of meerdere waarde geven aan dit attribuut in frameset. De waarde kan in pixels, percentages of * zijn. Met pixels geef je een vaste waarde op en met percentage geef je op hoeveel percent een frame van het totale scherm in beslag moet nemen. Meerdere waardes scheid je met een komma(cols="25%,75%"). De standaard waarde is 100% en betekend dat de frame het hele scherm in beslag neemt.

textarea bewerken

Een gewoon getal.

Voorbeeld bewerken

frameset bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de cols attribuut bij frameset

<html>
  <head></head>

  <frameset cols="100px, 25%, *">
   <frame src ="pagina1.htm" />
   <frame src ="pagina2.htm" />
   <frame src ="pagina3.htm" /> 
  </frameset>
</html>

textarea bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de cols attribuut bij textarea

<textarea rows="10" cols="100">
Dit is de inhoud van de textarea.
</textarea>

Wordt gebruikt bij bewerken

frameset, textarea

Meer informatie bewerken

 • w3c voor frameset (Engels)
 • w3c voor textarea (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.