HTML/Overzicht attributen/action

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Het attribuut action wordt alleen gebruikt bij het element form. Dit attribuut verwijst naar een pagina die het formulier kan verwerken.

Waarde bewerken

De waarde voor de attribuut met een URI zijn. Deze URI moet verwijzen naar een pagina die het formulier kan verwerken.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het action attribuut

<form action="http://nl.wikibooks.org/w/index.php" method="get">
typ hier een artikel: <input type="text" name="title" />
<input type="submit" value="Boek" />
</form>

Wordt gebruikt bij bewerken

form

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.