HTML/Overzicht attributen/style

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Dient om een stijl te geven aan een element.

CSS code.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het style attribuut

<span style="color: red">Op deze tekst gebruik ik het attribuut style.</span>

Op deze tekst gebruik ik het attribuut style.

Wordt gebruikt bij

bewerken

Alle elementen behalve base, basefont, head, html, meta, param, script, style en title.

Meer informatie

bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.