HTML/Overzicht attributen/style

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Dient om een stijl te geven aan een element.

Waarde bewerken

CSS code.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het style attribuut

<span style="color: red">Op deze tekst gebruik ik het attribuut style.</span>

Op deze tekst gebruik ik het attribuut style.

Wordt gebruikt bij bewerken

Alle elementen behalve base, basefont, head, html, meta, param, script, style en title.

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.