HTML/Overzicht tags/title

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit element kun je een titel geven aan een webpagina. Die wordt getoond in de titelbalk van de browser, maar wordt ook gebruikt bij andere zaken zoals wanneer je de pagina bookmarkt of bij zoekmachines.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de title-tag

<html>
	<head>
		<title>Dit is de titel van de pagina.</title>
	</head>
	<body>
	</body>
</html>

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style

Mogelijke inhoud bewerken

Gewone tekst.

Tag mag staan in bewerken

head

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips bewerken

Het is niet verplicht om het element title te gebruiken volgens de HTML4.01 specificatie maar wel volgens de XHTML specificatie.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.