HTML/Overzicht tags/ol

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Hiermee kun je een geordende lijst maken. Dit betekent dat ieder element van de lijst wordt aangeduid door opeenvolgende nummers. Wordt gebruikt samen met de li tag om de elementen onder te verdelen en is de tegenhanger van de ongeordende lijst (ul).

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de ol-tag

<ol>
   <li>Element 1</li>
   <li>Element 2</li>
   <li>Element 3</li>
</ol>
  1. Element 1
  2. Element 2
  3. Element 3

Optionele attributen bewerken

compact bewerken

Waarde: compact

Zorgt ervoor dat de browser de lijst op een compactere manier vertoont.

start bewerken

Waarde: getal

Bepaalt vanaf welk nummer er moet worden geteld.

type bewerken

Waarde: A, a, I, i of 1

Bepaalt wat voor een nummering er wordt gebruikt. Alfabetisch, Romeinse of Arabische cijfers.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Status bewerken

De attributen compact, start en type worden nogsteeds ondersteund in HTML 4.01, maar het wordt afgeraden om ze te gebruiken. In de plaats daarvan gebruik liever style. In XHTML worden ze helemaal niet ondersteund.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.