HTML/Overzicht attributen/start

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit attribuut kan je bepalen vanaf welk getal, romeinse cijfer of letter een geordende lijst begint te tellen. Dit attribuut is echter wel verouderd.

Waarde bewerken

Een getal dat aangeeft vanafwaar je wilt begint te tellen. Je moet ook een getal geven zelfs al wordt er geteld met een Romeins cijfer of letter. Bijvoorbeeld als het als waarde 4 heeft begint hij bij Romeinse cijfers met IV en bij letters met D.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het start attribuut

<ol start="4">
   <li>Element 1</li>
   <li>Element 2</li>
   <li>Element 3</li>
</ol>
</script>
  1. Element 1
  2. Element 2
  3. Element 3

Wordt gebruikt bij bewerken

ol

Meer informatie bewerken

w3c (Engels)HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.