HTML/Overzicht attributen/width

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

pre bewerken

Met dit attribuut geef je aan hoeveel tekens er op één lijn mag staan. Dit attribuut is verouderd voor pre , gebruik liever css.

Waarde bewerken

pre bewerken

Een getal.

Voorbeeld bewerken

pre bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het width attribuut bij het element pre

<pre width="10">
Maximale lengte is 10
</pre>

Wordt gebruikt bij bewerken

pre

Meer informatie bewerken

  • w3c (Engels) voor pre


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.