HTML/Overzicht tags/dd

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met deze tag kun je een definitie geven aan een woord in een lijst. Wordt samen met de elementen dl en dt gebruikt.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element dd.

<dl>
<dt>Wikipedia</dt>
<dd>Vrije encyclopedie</dd>
<dt>Wikibooks</dt>
<dd>Vrije leerboeken</dd>
</dl>
Wikipedia
Vrije encyclopedie
Wikibooks
Vrije leerboeken

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

Mag staan in bewerken

dl

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.