HTML/Overzicht tags/th

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Het element td kun je vervangen door het element th. Maar alleen als je een onderscheid wilt maken tussen de cellen met echte inhoud en cellen die dienen als titel voor een rij of kolom. td dient natuurlijk voor de echte inhoud en th dient dan om aan te geven dat de cel een titel van een rij of kolom is. Meestal wordt de inhoud van cellen die aangegeven zijn met th door browsers in het vet gedrukt.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de th-tag

<table border=1>
<tr>
   <td></td>
   <th>Wikipedia</th>
   <th>Wikibooks</th>
</tr>
<tr>
   <th>aantal pagina's</th>
   <td>431000</td>
   <td>2200</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
aantal pagina's 431000 2200

Optionele attributen bewerken

abbr bewerken

Waarde: tekst

Een verkorte versie of samenvatting van de inhoud van de cel.

align bewerken

Waarde: left, center of right

Bepaalt hoe de inhoud van de cel horizontaal komt te staan. Links, in het midden of rechts.

axis bewerken

char bewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen de inhoud en de rand van een cel.

charoff bewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen cellen.

colspan bewerken

Waarde: getal

Hiermee kun je bepalen hoeveel kolommen een cel moet overspannen.

headers bewerken

height bewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de breedte van de cel.

nowrap bewerken

rowspan bewerken

Waarde: getal

Hiermee kun je bepalen hoeveel rijen een cel moet overspannen.

scope bewerken

valign bewerken

Waarde: top, middle, bottom of baseline

Bepaalt hoe de inhoud van de cel verticaal komt te staan. Boven, in het midden, onder of baseline.

width bewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de breedte van de cel.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Tag mag staan in bewerken

tr

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attributen bgcolor, height, width en nowrap zijn verouderd in HTML 4.01 en worden niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tips bewerken

Gebruik in de plaats van bgcolor liever CSS.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.