HTML/Overzicht tags/map

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

FunctieBewerken

Dient om een image-map te definieren. Wordt gebruikt samen met het het area . Een image-map is om gebieden aan te duiden bij een afbeelding waar de gebruiker op kan klikken om bijvoorbeeld een link van te maken.

VoorbeeldBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element map.

<img src ="afbeelding.jpg" width="100" height="100" alt="dit is een afbeelding" usemap ="#afbeeldingmap" />

<map id ="afbeeldingmap" name="afbeeldingmap">
  <area shape ="rect" coords ="25,25,75,75" href ="pagina.html" alt="gebied in de afbeelding" />
</map>

Verplichte attributenBewerken

idBewerken

Waarde: unieke naam

Moet een unieke naam bevatten voor de map. Die naam wordt gebruikt om de map te koppelen met de afbeelding.

Optionele attributenBewerken

nameBewerken

Waarde: unieke naam

Hetzelfde als met id. Vroeger werd deze attribuut gebruikt maar nu wordt id gebruikt. Om de compatibiliteit met oudere browsers te verzekeren wordt aangeraden om beide attributen te gebruiken en dezelfde naam te geven.

StandaardattributenBewerken

class dir id lang style title

StatusBewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatieBewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.