HTML/Overzicht tags/legend

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Wordt gebruikt samen met het element fieldset . Dit geeft aan de fieldset een titeltje.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element legend.

<fieldset>
	<legend>Lijst van wiki's</legend>
	<ul>
		<li>Wikipedia</li>
		<li>Wikibooks</li>
		<li>Wikinews</li>
		<li>Wikiquote</li>
	</ul>
</fieldset>

Optionele attributen bewerken

align bewerken

Waarde: top, bottom, left of right

Bepaalt waar het titeltje komt te staan tegenover de fieldset .

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, font, i, iframe, img, input, kbd, label, map, object, q, s, samp, script, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Mag staan in bewerken

fieldset

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De align attribuut is verouderd in HTML 4.01 en wordt helemaal niet meer ondersteund door XHTML.

Opmerkingen en tips bewerken

Gebruik in de plaats van align liever CSS.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.