HTML/Overzicht tags/font

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen
NB.: Dit element is sinds de introductie van HTML 5 vervallen.
Zie voor vervangende code: HTML/Overzicht attributen/style
 

Functie bewerken

Met font kun je het lettertype, grootte en kleur van een stukje tekst bepalen.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element font.

<span style="font-size: xx-large;">
Grote tekst! 
</span>
<span style="color: red;">
Rode tekst!
</span>
<span style="font-family: times new roman;">
Tekst in times new roman!
</span>

Grote tekst! Rode tekst! Tekst in times new roman!

Optionele attributen bewerken

color bewerken

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of de naam van een kleur. (moet in het Engels)

Bepaalt de kleur van de tekst.

face bewerken

Waarde: naam van een lettertype.

Bepaalt het lettertype van de tekst.

size bewerken

Waarde: cijfer van 1 tot en met 7.

Bepaalt de grootte van de tekst.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijk inhoud bewerken

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, font, i, iframe, img, input, kbd, label, map, object, q, s, samp, script, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Mag staan in bewerken

a, abbr, acronym, address, applet, b, basefont, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Status bewerken

Deze tag is wordt nog wel ondersteund in HTML 4.01 maar het wordt afgeraden om het nog te gebruiken. Het wordt zelfs helemaal niet meer ondersteund door XHTML strict. Gebruik in de plaats hiervan CSS of styles.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.