HTML/Overzicht attributen/size

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

basefont en font bewerken

Bepaalt de grootte van de tekst. Dit attribuut bij deze elementen zijn verouderd: gebruik liever CSS om de grootte te bepalen.

hr bewerken

Bepaalt de breedte van de horizontale lijn. Dit attribuut is bij het element hr verouderd: gebruik liever het attribuut style of CSS om de grootte te bepalen.

input bewerken

Hier bepaalt het attribuut de breedte van een invoerveld.

select bewerken

Hier laat het attribuut toe om meerdere opties in de lijst meteen te laten zien. Dit attribuut is niet verouderd.

Waarde bewerken

basefont en font bewerken

Kan als waarde een getal tussen 1 en 7 hebben. Bij font kunt je + en - gebruiken. Als je + en - gebruikt betekent dat respectievelijk groter en kleiner dan normaal. Bijvoorbeeld "+1" of "-5".

hr bewerken

Hier moet het attribuut pixels als waarde hebben. De standaardwaarde hangt af van de browser.

input bewerken

Bij een gewoon invoerveld moet het als waarde pixels hebben. Wanneer de invoerveld als type text of password heeft moet het een gewoon getal zijn. Dat bepaalt hoeveel tekens er mogen worden ingevuld in het invoerveld.

select bewerken

Een gewoon getal.

Voorbeeld bewerken

basefont en font bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het size attribuut bij basefont

<basefont size="4" />

hr bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het size attribuut bij hr

<hr size="20px" />

input bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het size attribuut bij input

<input type="text" name="tekstvak" size="100" />

select bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het size attribuut bij select

<select size="2">
  <option>Wikipedia</option>
  <option>Wikibooks</option>
  <option>Wikinews</option>
  <option>Wikiquote</option>
</select>

Wordt gebruikt bij bewerken

basefont, font, hr, input, select

Meer informatie bewerken

 • w3 voor basefont (Engels)
 • w3 voor hr (Engels)
 • w3 voor select (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.