HTML/Overzicht tags/object

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Dit element dient om multimedia toe te voegen aan uw HTML documenten. Dit kunnen filmpjes, animaties, java applets, enzoverder zijn.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element object

Optionele attributen bewerken

align bewerken

archive bewerken

border bewerken

classid bewerken

codebase bewerken

codetype bewerken

data bewerken

declare bewerken

height bewerken

Waarde: pixels

Hiermee kun je bepalen hoe hoog het object moet zijn.

hspace bewerken

name bewerken

standby bewerken

type bewerken

usemap bewerken

vspace bewerken

width bewerken

Waarde: pixels

Hiermee kun je bepalen hoe breed het object moet zijn.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mag staan in= bewerken

a, abbr, acronym, address, applet, b, basefont, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.