HTML/Overzicht tags/style

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie

bewerken

In het element style kunt u CSS-regels opnemen.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de style-tag

<head>
 <title>Een nieuwe pagina</title>
 <style type="text/css">
  body {
   text-align: center;
  }
 </style>
</head>

Verplichte attributen

bewerken
Waarde: MIME-type van een stylesheet

Met dit attribuut kun je bepalen welk soort stylesheet er wordt gebruikt.

Optionele attributen

bewerken
Waarde: all, aural, braille, handheld, print, projection, screen, tty of tv

Met dit attribuut kun je bepalen voor welk soort appartuur de style dient.

Standaardattributen

bewerken

dir id lang

Mogelijke inhoud

bewerken

Er mogen geen elementen in het element style voorkomen, alleen CSS-regels.

Mag staan in

bewerken

head

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips

bewerken

Het element style is handig om pagina specifieke CSS op te geven. Als meerdere pagina's dezelfde CSS gebruiken kunt u deze beter in een externe stylesheet zetten. Dit gaat ook via style maar wordt eerder gedaan met het element link .

Meer informatie

bewerken
HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.