HTML/Overzicht tags/style

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

In het element style kunt u CSS-regels opnemen.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de style-tag

<head>
 <title>Een nieuwe pagina</title>
 <style type="text/css">
  body {
   text-align: center;
  }
 </style>
</head>

Verplichte attributen bewerken

type bewerken

Waarde: MIME-type van een stylesheet

Met dit attribuut kun je bepalen welk soort stylesheet er wordt gebruikt.

Optionele attributen bewerken

media bewerken

Waarde: all, aural, braille, handheld, print, projection, screen, tty of tv

Met dit attribuut kun je bepalen voor welk soort appartuur de style dient.

Standaardattributen bewerken

dir id lang

Mogelijke inhoud bewerken

Er mogen geen elementen in het element style voorkomen, alleen CSS-regels.

Mag staan in bewerken

head

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips bewerken

Het element style is handig om pagina specifieke CSS op te geven. Als meerdere pagina's dezelfde CSS gebruiken kunt u deze beter in een externe stylesheet zetten. Dit gaat ook via style maar wordt eerder gedaan met het element link .

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.