HTML/Overzicht tags/textarea

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit element kun je een invoerveld aanmaken waar de gebruiker een oneindig aantal tekens kan invoeren.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de textarea-tag

<textarea rows="10" cols="100">
Dit is de inhoud van de textarea.
</textarea>

Verplichte attributen bewerken

cols bewerken

Waarde: een getal

Geeft aan hoe breed de textarea moet zijn.

rows bewerken

Waarde: een getal

Geeft aan hoe hoog de textarea moet zijn.

Optionele attributen bewerken

disabled bewerken

Waarde: disabled

Dit attribuut schakelt de textarea uit.

name bewerken

Waarde: een unieke naam

Hiermee kun je een unieke naam geven, dient vooral voor scripts die met de textarea moeten werken.

readonly bewerken

Waarde: readonly

Hierdoor kan de gebruiker niets aanpassen in de textarea.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

Alleen maar tekst die in de textarea komt te staan.

Mag staan in bewerken

a, abbr, acronym, address, applet, b, basefont, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.