HTML/Overzicht attributen/rows

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie

bewerken

frameset

bewerken

Hier bepaalt het attribuut rows hoe de horizontale frames in een frameset eruit gaan zien en hoeveel het er zijn.

textarea

bewerken

Met dit attribuut geef je aan hoe hoog de textarea moet zijn.

frameset

bewerken

Je kunt één of meerdere waarde geven aan dit attribuut in frameset. De waarde kan in pixels, percentages of * zijn. Met pixels geef je een vaste waarde op en met percentage geef je op hoeveel percent een frame van het totale scherm in beslag moet nemen. Meerdere waardes scheid je met een komma (cols="25%,75%"). De standaard waarde is 100% en betekent dat de frame het hele scherm in beslag neemt.

textarea

bewerken

Een gewoon getal.

Voorbeeld

bewerken

frameset

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de rows attribuut bij frameset

<html>
  <head></head>

  <frameset rows="100px, 25%, *">
   <frame src ="pagina1.htm" />
   <frame src ="pagina2.htm" />
   <frame src ="pagina3.htm" /> 
  </frameset>
</html>

textarea

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de rows attribuut bij textarea

<textarea rows="10" cols="100">
Dit is de inhoud van de textarea.
</textarea>

Wordt gebruikt bij

bewerken

frameset, textarea

Meer informatie

bewerken
 • w3c voor frameset (Engels)
 • w3c voor textarea (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.