HTML/Overzicht tags/script

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

FunctieBewerken

Geeft aan dat er een script wordt gebruikt zoals javascript of vbscript.

VoorbeeldBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element script.

<script type="text/javascript">
document.write("Hallo Wereld!")
</script>

Verplichte attributenBewerken

typeBewerken

Waarde: text/ecmascript, text/javascript, application/ecmascript, application/javascript of text/vbscript

Het MIME-type van het script dat je wilt gebruiken

Optionele attributenBewerken

charsetBewerken

Waarde: type karaktercodering

Geeft aan in welke karaktercodering of characterset een externe script staat.

deferBewerken

Waarde: defer

Geeft de browser een hint of het script extra inhoud geeft aan het HTML document.

languageBewerken

Waarde javascript, livescript, vbscript,...

Hiermee kun je bepalen in welke taal het script is geschreven. Dit attribuut is vervangen door type.

srcBewerken

Waarde: URL

Hiermee kun je verwijzen naar een externe script. Hierdoor moet je de script niet te typen in je webpagina en kun je meerdere webpagina's dezelfde scrip laten gebruiken.

Mogelijke inhoudBewerken

Alleen maar scripts.

Mag staan inBewerken

a, abbr, acronym, address, applet, b, basefont, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, head, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

StatusBewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De language attribuut is verouderd in HTML 4.01 en wordt niet meer ondersteund in XHTML.

Meer informatieBewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.