HTML/Overzicht attributen/language

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Hiermee weet de browser van welke taal het script is. Dit attribuut is verouderd en er wordt aangeraden om het attribuut type in de plaats te gebruiken.

De naam van een scripttaal.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het language attribuut

<script language="javascript">

Wordt gebruikt bij

bewerken

script

Meer informatie

bewerken

w3c (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.