HTML/Overzicht attributen/language

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Hiermee weet de browser van welke taal het script is. Dit attribuut is verouderd en er wordt aangeraden om het attribuut type in de plaats te gebruiken.

Waarde bewerken

De naam van een scripttaal.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het language attribuut

<script language="javascript">

Wordt gebruikt bij bewerken

script

Meer informatie bewerken

w3c (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.