HTML/Overzicht tags/menu

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen
NB.: Dit element is sinds de introductie van HTML 5 vervallen.
Zie voor vervangende code: HTML/Overzicht tags/ul
 

Functie bewerken

Maakt een menu lijst. Deze lijst is bedoeld voor korte items van maximaal één regel lang.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de menu-tag

<menu>
  <li>Wikipedia</li>
  <li>Wikibooks</li>
  <li>wikinews</li>
</menu>

Optionele attributen bewerken

compact bewerken

Waarde: compact

Zorgt dat de lijst compacter wordt weergegeven. Hangt van de browser af hoe dit precies wordt uitgevoerd. Dit attribuut is verouderd gebruik liever de attribuut style of CSS.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

li

Mag staan in bewerken

applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Status bewerken

Deze tag is verouderd in HTML 4.01 en wordt niet meer ondersteund door XHTML.

Opmerkingen en tips bewerken

Aangezien deze tag verouderd is in HTML 4.01 is het beter om deze tag totaal niet meer te gebruiken. Gebruik liever een ongeordende lijst (ul).

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.