HTML/Overzicht attributen/link

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Hiermee geef je een kleur aan hyperlinks die nog niet bezocht zijn geweest. Dit attribuut is verouderd en er wordt aangeraden om CSS of het attribuut style in de plaats te gebruiken.

Waarde bewerken

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het link attribuut

<body link="green">

</body>

Wordt gebruikt bij bewerken

body

Meer informatie bewerken

w3c (Engels)HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.