HTML/Overzicht attributen/vlink

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit attribuut kun je de kleur bepalen van links naar pagina's die al eens eerder door de gebruiker bezocht zijn geweest. Dit attribuut is verouderd gebruik liever CSS of het attribuut style.

Waarde bewerken

Je kunt kleurnamen of kleurcodes ingeven als waarde.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het vlink attribuut

<body vlink="green">

</body>

CSS bewerken

HTML-code: Alternatief voor CSS

A:visisted {
      color: green;
      }

Wordt gebruikt bij bewerken

body

Meer informatie bewerken

w3 (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.