HTML/Overzicht attributen/alink

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit attribuut kun je de kleur bepalen van actieve links. Actieve links zijn links waar de gebruiker heeft opgeklikt. Dit attribuut is verouderd in HTML 4.01 en wordt niet meer ondersteund door XHTML. Gebruik liever CSS of het attribuut style.

Waarde bewerken

Je kunt kleurnamen of kleurcodes ingeven als waarde.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de alink attribuut

<body alink="green">

</body>

CSS bewerken

CSS-code: Alternatief voor de attribuut

A:active {
     color: green;
     }

Wordt gebruikt bij bewerken

body

Meer informatie bewerken

w3 (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.