HTML/Overzicht attributen/longdesc

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen


Functie bewerken

Hiermee kun je een webpagina kopelen met een afbeelding of frame. Deze webpagina moet dan een lange omschrijving bevatten van de afbeelding of frame. Dit is vooral handig bij browsers die ze niet ondersteunen.

Waarde bewerken

Een uri van een webpagina die een lange omscrhijving bevat van de afbeelding of frame.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het text attribuut

<img src="afbeelding.jpg" alt="Dit is een afbeeling." longdesc="langeomschrijvingafbeelding.html" />

Wordt gebruikt bij bewerken

frame, iframe, img

Meer informatie bewerken

  • w3c voor frames en iframes (Engels)
  • w3c voor afbeeldingen(img) (Engels)HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.