HTML/Overzicht attributen/frameborder

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit attribuut kun je bepalen of een frame een rand krijgt of niet.

Waarde bewerken

De waarde kan 1 of 0 zijn. Als het 1 is zal er een rand komen tussen de frame en zijn naburige frames, dit is ook de standaardwaarde. Als het 0 is komt er geen rand behalve als het door de naburige frame wel 1 als waarde heeft.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het frameborder attribuut

  <frameset rows="100px, 25%, *">
   <frame src ="pagina1.htm" frameborder="1" />
   <frame src ="pagina2.htm" frameborder="0" />
   <frame src ="pagina3.htm" frameborder="0" /> 
  </frameset>

Wordt gebruikt bij bewerken

frame, iframe

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.