HTML/Overzicht attributen/scrolling

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

Hierdoor kun je bepalen of frames een schuifbalk krijgen of niet.

Waarde bewerken

De waarde kan yes, no of auto zijn. yes voor wanneer je sowieso een schuifbalk wilt en no als je er geen wilt. auto zorgt ervoor dat er een schuifbalk komt wanneer het nodig is; dit is de standaardwaarde.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de abbr attribuut

  <frameset rows="100px, 25%, *">
   <frame src ="pagina1.htm" scrolling="yes" />
   <frame src ="pagina2.htm" scrolling="no" />
   <frame src ="pagina3.htm" scrolling="auto" /> 
  </frameset>

Wordt gebruikt bij bewerken

frame, iframe

Meer informatie bewerken

 • w3 (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.