HTML/Overzicht attributen/maxlength

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit attribuut kun je bepalen hoeveel tekens dat er maximaal mag worden ingevoerd in het invoerveld. Dit attribuut geldt alleen wanneer het attribuut type als waarde text of password heeft.

Waarde bewerken

Een getal. Het getal mag hoger zijn dan de waarde van het attribuut size.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het attribuut maxlength attribuut.

<input type="text" size="20" maxlength="30" />

Wordt gebruikt bij bewerken

input

Meer informatie bewerken

w3c (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.