Discrete Kansrekening/Register

Trefwoordenregister bewerken

Discrete Kansrekening

0. Inleiding
   1. Algemene opmerkingen
   2. Geschiedenis
   3. Literatuur
1. Basisbegrippen
   1. Experiment en uitkomstenruimte
   2. Intuïtief kansbegrip
   3. Kans
   4. Eigenschappen van kansen
   5. Vraagstukken
2. Symmetrische kansruimten
   1. Inleiding
   2. Combinatorische kansrekening
   3. Vraagstukken
3. Voorwaardelijke kans en onafhankelijkheid
   1. Voorwaardelijke kans
   2. Onafhankelijke gebeurtenissen
   3. Samengestelde experimenten
   4. Vraagstukken
4. Stochastische variabelen
   1. Inleiding
   2. Kansverdeling
   3. Enkele bekende discrete verdelingen
   4. Vraagstukken
5. Simultane kansverdelingen
   1. Inleiding
   2. Voorwaardelijke kansverdelingen
   3. Onderling onafhankelijke stochastische variabelen
   4. Functies van stochastische variabelen
   5. Gelijkverdeelde stochastische variabelen
   6. Vraagstukken
6. Verwachtingswaarde
   1. Inleiding
   2. Verwachting van bekende discrete verdelingen
   3. Verwachting van functies van stochastische variabelen
   4. Eigenschappen van verwachtingswaarde
   5. Voorwaardelijke verwachtingswaarde
   6. Vraagstukken
7. Momenten
   1. Inleiding
   2. Variantie en standaardafwijking
   3. Variantie van bekende discrete verdelingen
   4. Covariantie en correlatie
   5. De ongelijkheid van Chebyshev
   6. De zwakke wet van de grote aantallen
   7. Vraagstukken
8. Tabellen
   1. Binomiale verdeling
   2. Poisson-verdeling
9. Register

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A bewerken

aantal 2.1
afhankelijk 5.1, 7.2
afronding 7.2
aftelbaar 1.1, 3.2
afwijkingen 7.2
alternatief 1.1, 3.3
alternatieve verdeling 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 7.2
aselect 2.2, 4.3

B bewerken

Bayes 3.1, 6.5
Bernoulli 0.1, 3.3, 4.3
Bernoulli-experiment 3.3, 5.1
Bernoulli-pogingen 3.3, 4.3
Bernoulli-verdeling 4.3
Bernstein 0.1
Bienaymé-Chebyshev 7.5
binomiale formule 3.3
binomiale verdeling 4.3, 5.1, 5.4, 6.2, 6.3 7.3, 7.4
binomium 4.3
blindelings 2.2
Boole 1.2
Borel 0.1
breedte 7.2

C bewerken

Cartesisch product 2.2
categorisch systeem 1.1
centrale moment 7.1
Chebyshev 0.1, 7.4, 7.5, 7.6
chuck-a-luck 6.6
combinatie 2.2
combinatoriek 2.4
complement 1.1, 1.2
componenten 5.1, 5.2
compositie 5.3
convolutie 5.4
correctiefactor 7.3
correlatiecoëfficiënt 7.4
covariantie 7.3

D bewerken

D'Alembert 2.1
deelexperimenten 2.2, 3.2, 5.2
deelverzameling 1.1, 1.2
DeMoivre 0.1
DeMorgan 1.1
DeMéré 0.1, 2.2
dichotome 3.3, 4.2, 4.3, 7.3
dimensie 5.1
discrete 1.1
disjunct 1.1, 1.2, 2.2, 3.3
doorsnede 1.1

E bewerken

eindig 1.1, 3.2
element 1.1
elementaire 1.1
enveloppe-probleem 2.2
experiment 1.1, 3.2

F bewerken

faculteit 2.2
Feller 0.1
Fermat 0.1
fractie 1.1, 4.3
frequentiequotiënt 1.1, 6.1, 7.4
Fréchet 0.1

G bewerken

Galileï 2.3
Gauss 0.1
gebeurtenis 1.1
geheugenloosheid 5.3
gelijktijdig 1.1, 3.1, 5.1
gelijkverdeeld 5.4
gemiddelde 6.1
geometrische formule 3.3
geometrische verdeling 4.3, 6.2, 7.3
geordend 2.2
gestandaardiseerd 7.4
gezamenlijke 2.2, 5.1
greep 2.2
gunstig 1.1, 2.2

H bewerken

herhaling 3.3
herhalingscombinatie 2.2, 3.2
herhalingsvariatie 2.2
homogene verdeling 4.2
Huijgens 0.1
hypergeometrische formule 3.3
hypergeometrische verdeling 6.2, 6.3, 7.3, 7.4,

I bewerken

isomoor 5.4

K bewerken

kansbegrip 1.1
kansboom 3.1
kansfunctie 1.2 5.1, 5.2
kansmaat 5.1
kansruimte 1.2, 2.1, 3.2
kansstructuur 4.2
kansverdeling 4.2,
Khintchine 0.1
Kolmogorov 0.1, 1.2, 1.3 3.1, 4.2

L bewerken

Laplace 0.1, 1.2 2.1, 3.2
Lévy 0.1
ligging 6.1, 7.1
lineair 7.4
lukraak 2.2

M bewerken

marginale 5.1, 6
Markov 0.1
meetkundige 1.3
met terugleggen 2.2
midden 6.1, 7.1
mislukking 3.3
mogelijke 1.1
moment 7.1
Montmort 0.1
multinomiaalcoëfficiënt 2.2
multinomiale verdeling 5.1, 7.4

N bewerken

Newton 0.1

O bewerken

onafhankelijk 2.2, 3.2, 5.2, 7.4
onderscheidbare 2.2
one-armed bandit 6.4
ongecorreleerd 7.4
ongeordend 2.2
onmogelijke 1.1
ontaarde verdeling 4.2, 6.1, 7.2
opsplitsing 3.1
overschrijdingskansen 4.3

P bewerken

paarsgewijs onafhankelijk 3.2, 7.4
partitie 1.1, 2.2, 3.1, 3.2
Pascal 0.1
permutatie 2.2
Petersburg 6.4
Poisson 0.1
Poisson-verdeling 4.3, 6.2, 7.3
productregel 2.2, 3.1
productruimte 3.2

R bewerken

rangschikking 2.2
regel van Bayes 3.1
rekenformule 7.2, 8
roulette 6.4

S bewerken

samengesteld 3.2
samenhang 5.1, 7.3
schaal 7.2
simultane 5.1, 7.2
singleton 1.1
sinterklaaslootjes 2.2
somregel 1.3, 2.2
spreiding 7.2
standaardafwijking 7.2
standaarddeviatie 7.2
steekproef 3.3, 4.3
stochastisch 1.1
stochastische variabele 4.1
succes 3.2, 3.3
succeskans 3.3
symmetrie 1.4, 2.1, 2.2, 4.2

T bewerken

Taylor-ontwikkeling 4.3
terugleggen 2.2
toeval 1.1, 4.1
toevalsexperiment 1.1
trinomiale verdeling 5.1

U bewerken

uitkomst 1.1
uitkomstenruimte 1.1
uitsluitend 1.1
uniforme verdeling 4.2, 6.2, 7.3

V bewerken

vaas 3.2, 5.1
vaasmodel 3.3
variantie 7.2
variatie 2.2
vector 5.1
verdeling 4.2, 5.1
vereniging 1.1
verwachting 6.1
verwachtingswaarde 6.1
Von Mises 1.1
voorwaarde 3.2, 5.2,
voorwaardelijke verwachting 3.1, 6.4, 4.3

W bewerken

waardenbereik 5.1
wachttijd 4.3
wet van de totale kans 3.1
willekeurig 2.2

Z bewerken

zonder terugleggen 2.2
zwakke wet van de grote aantallen 7.5, 7.6 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.