Discrete Kansrekening/Register

Trefwoordenregister

bewerken

Discrete Kansrekening

0. Inleiding
   1. Algemene opmerkingen
   2. Geschiedenis
   3. Literatuur
1. Basisbegrippen
   1. Experiment en uitkomstenruimte
   2. Intuïtief kansbegrip
   3. Kans
   4. Eigenschappen van kansen
   5. Vraagstukken
2. Symmetrische kansruimten
   1. Inleiding
   2. Combinatorische kansrekening
   3. Vraagstukken
3. Voorwaardelijke kans en onafhankelijkheid
   1. Voorwaardelijke kans
   2. Onafhankelijke gebeurtenissen
   3. Samengestelde experimenten
   4. Vraagstukken
4. Stochastische variabelen
   1. Inleiding
   2. Kansverdeling
   3. Enkele bekende discrete verdelingen
   4. Vraagstukken
5. Simultane kansverdelingen
   1. Inleiding
   2. Voorwaardelijke kansverdelingen
   3. Onderling onafhankelijke stochastische variabelen
   4. Functies van stochastische variabelen
   5. Gelijkverdeelde stochastische variabelen
   6. Vraagstukken
6. Verwachtingswaarde
   1. Inleiding
   2. Verwachting van bekende discrete verdelingen
   3. Verwachting van functies van stochastische variabelen
   4. Eigenschappen van verwachtingswaarde
   5. Voorwaardelijke verwachtingswaarde
   6. Vraagstukken
7. Momenten
   1. Inleiding
   2. Variantie en standaardafwijking
   3. Variantie van bekende discrete verdelingen
   4. Covariantie en correlatie
   5. De ongelijkheid van Chebyshev
   6. De zwakke wet van de grote aantallen
   7. Vraagstukken
8. Tabellen
   1. Binomiale verdeling
   2. Poisson-verdeling
9. Register

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
aantal 2.1
afhankelijk 5.1, 7.2
afronding 7.2
aftelbaar 1.1, 3.2
afwijkingen 7.2
alternatief 1.1, 3.3
alternatieve verdeling 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 7.2
aselect 2.2, 4.3
Bayes 3.1, 6.5
Bernoulli 0.1, 3.3, 4.3
Bernoulli-experiment 3.3, 5.1
Bernoulli-pogingen 3.3, 4.3
Bernoulli-verdeling 4.3
Bernstein 0.1
Bienaymé-Chebyshev 7.5
binomiale formule 3.3
binomiale verdeling 4.3, 5.1, 5.4, 6.2, 6.3 7.3, 7.4
binomium 4.3
blindelings 2.2
Boole 1.2
Borel 0.1
breedte 7.2
Cartesisch product 2.2
categorisch systeem 1.1
centrale moment 7.1
Chebyshev 0.1, 7.4, 7.5, 7.6
chuck-a-luck 6.6
combinatie 2.2
combinatoriek 2.4
complement 1.1, 1.2
componenten 5.1, 5.2
compositie 5.3
convolutie 5.4
correctiefactor 7.3
correlatiecoëfficiënt 7.4
covariantie 7.3
D'Alembert 2.1
deelexperimenten 2.2, 3.2, 5.2
deelverzameling 1.1, 1.2
DeMoivre 0.1
DeMorgan 1.1
DeMéré 0.1, 2.2
dichotome 3.3, 4.2, 4.3, 7.3
dimensie 5.1
discrete 1.1
disjunct 1.1, 1.2, 2.2, 3.3
doorsnede 1.1
eindig 1.1, 3.2
element 1.1
elementaire 1.1
enveloppe-probleem 2.2
experiment 1.1, 3.2
faculteit 2.2
Feller 0.1
Fermat 0.1
fractie 1.1, 4.3
frequentiequotiënt 1.1, 6.1, 7.4
Fréchet 0.1
Galileï 2.3
Gauss 0.1
gebeurtenis 1.1
geheugenloosheid 5.3
gelijktijdig 1.1, 3.1, 5.1
gelijkverdeeld 5.4
gemiddelde 6.1
geometrische formule 3.3
geometrische verdeling 4.3, 6.2, 7.3
geordend 2.2
gestandaardiseerd 7.4
gezamenlijke 2.2, 5.1
greep 2.2
gunstig 1.1, 2.2
herhaling 3.3
herhalingscombinatie 2.2, 3.2
herhalingsvariatie 2.2
homogene verdeling 4.2
Huijgens 0.1
hypergeometrische formule 3.3
hypergeometrische verdeling 6.2, 6.3, 7.3, 7.4,
isomoor 5.4
kansbegrip 1.1
kansboom 3.1
kansfunctie 1.2 5.1, 5.2
kansmaat 5.1
kansruimte 1.2, 2.1, 3.2
kansstructuur 4.2
kansverdeling 4.2,
Khintchine 0.1
Kolmogorov 0.1, 1.2, 1.3 3.1, 4.2
Laplace 0.1, 1.2 2.1, 3.2
Lévy 0.1
ligging 6.1, 7.1
lineair 7.4
lukraak 2.2
marginale 5.1, 6
Markov 0.1
meetkundige 1.3
met terugleggen 2.2
midden 6.1, 7.1
mislukking 3.3
mogelijke 1.1
moment 7.1
Montmort 0.1
multinomiaalcoëfficiënt 2.2
multinomiale verdeling 5.1, 7.4
Newton 0.1
onafhankelijk 2.2, 3.2, 5.2, 7.4
onderscheidbare 2.2
one-armed bandit 6.4
ongecorreleerd 7.4
ongeordend 2.2
onmogelijke 1.1
ontaarde verdeling 4.2, 6.1, 7.2
opsplitsing 3.1
overschrijdingskansen 4.3
paarsgewijs onafhankelijk 3.2, 7.4
partitie 1.1, 2.2, 3.1, 3.2
Pascal 0.1
permutatie 2.2
Petersburg 6.4
Poisson 0.1
Poisson-verdeling 4.3, 6.2, 7.3
productregel 2.2, 3.1
productruimte 3.2
rangschikking 2.2
regel van Bayes 3.1
rekenformule 7.2, 8
roulette 6.4
samengesteld 3.2
samenhang 5.1, 7.3
schaal 7.2
simultane 5.1, 7.2
singleton 1.1
sinterklaaslootjes 2.2
somregel 1.3, 2.2
spreiding 7.2
standaardafwijking 7.2
standaarddeviatie 7.2
steekproef 3.3, 4.3
stochastisch 1.1
stochastische variabele 4.1
succes 3.2, 3.3
succeskans 3.3
symmetrie 1.4, 2.1, 2.2, 4.2
Taylor-ontwikkeling 4.3
terugleggen 2.2
toeval 1.1, 4.1
toevalsexperiment 1.1
trinomiale verdeling 5.1
uitkomst 1.1
uitkomstenruimte 1.1
uitsluitend 1.1
uniforme verdeling 4.2, 6.2, 7.3
vaas 3.2, 5.1
vaasmodel 3.3
variantie 7.2
variatie 2.2
vector 5.1
verdeling 4.2, 5.1
vereniging 1.1
verwachting 6.1
verwachtingswaarde 6.1
Von Mises 1.1
voorwaarde 3.2, 5.2,
voorwaardelijke verwachting 3.1, 6.4, 4.3
waardenbereik 5.1
wachttijd 4.3
wet van de totale kans 3.1
willekeurig 2.2
zonder terugleggen 2.2
zwakke wet van de grote aantallen 7.5, 7.6 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.