Discrete Kansrekening/Register

TrefwoordenregisterBewerken

Discrete Kansrekening

0. Inleiding
   1. Algemene opmerkingen
   2. Geschiedenis
   3. Literatuur
1. Basisbegrippen
   1. Experiment en uitkomstenruimte
   2. Intuïtief kansbegrip
   3. Kans
   4. Eigenschappen van kansen
   5. Vraagstukken
2. Symmetrische kansruimten
   1. Inleiding
   2. Combinatorische kansrekening
   3. Vraagstukken
3. Voorwaardelijke kans en onafhankelijkheid
   1. Voorwaardelijke kans
   2. Onafhankelijke gebeurtenissen
   3. Samengestelde experimenten
   4. Vraagstukken
4. Stochastische variabelen
   1. Inleiding
   2. Kansverdeling
   3. Enkele bekende discrete verdelingen
   4. Vraagstukken
5. Simultane kansverdelingen
   1. Inleiding
   2. Voorwaardelijke kansverdelingen
   3. Onderling onafhankelijke stochastische variabelen
   4. Functies van stochastische variabelen
   5. Gelijkverdeelde stochastische variabelen
   6. Vraagstukken
6. Verwachtingswaarde
   1. Inleiding
   2. Verwachting van bekende discrete verdelingen
   3. Verwachting van functies van stochastische variabelen
   4. Eigenschappen van verwachtingswaarde
   5. Voorwaardelijke verwachtingswaarde
   6. Vraagstukken
7. Momenten
   1. Inleiding
   2. Variantie en standaardafwijking
   3. Variantie van bekende discrete verdelingen
   4. Covariantie en correlatie
   5. De ongelijkheid van Chebyshev
   6. De zwakke wet van de grote aantallen
   7. Vraagstukken
8. Tabellen
   1. Binomiale verdeling
   2. Poisson-verdeling
9. Register

Inhoudsopgave:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ABewerken

aantal 2.1
afhankelijk 5.1, 7.2
afronding 7.2
aftelbaar 1.1, 3.2
afwijkingen 7.2
alternatief 1.1, 3.3
alternatieve verdeling 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 7.2
aselect 2.2, 4.3

BBewerken

Bayes 3.1, 6.5
Bernoulli 0.1, 3.3, 4.3
Bernoulli-experiment 3.3, 5.1
Bernoulli-pogingen 3.3, 4.3
Bernoulli-verdeling 4.3
Bernstein 0.1
Bienaymé-Chebyshev 7.5
binomiale formule 3.3
binomiale verdeling 4.3, 5.1, 5.4, 6.2, 6.3 7.3, 7.4
binomium 4.3
blindelings 2.2
Boole 1.2
Borel 0.1
breedte 7.2

CBewerken

Cartesisch product 2.2
categorisch systeem 1.1
centrale moment 7.1
Chebyshev 0.1, 7.4, 7.5, 7.6
chuck-a-luck 6.6
combinatie 2.2
combinatoriek 2.4
complement 1.1, 1.2
componenten 5.1, 5.2
compositie 5.3
convolutie 5.4
correctiefactor 7.3
correlatiecoëfficiënt 7.4
covariantie 7.3

DBewerken

D'Alembert 2.1
deelexperimenten 2.2, 3.2, 5.2
deelverzameling 1.1, 1.2
DeMoivre 0.1
DeMorgan 1.1
DeMéré 0.1, 2.2
dichotome 3.3, 4.2, 4.3, 7.3
dimensie 5.1
discrete 1.1
disjunct 1.1, 1.2, 2.2, 3.3
doorsnede 1.1

EBewerken

eindig 1.1, 3.2
element 1.1
elementaire 1.1
enveloppe-probleem 2.2
experiment 1.1, 3.2

FBewerken

faculteit 2.2
Feller 0.1
Fermat 0.1
fractie 1.1, 4.3
frequentiequotiënt 1.1, 6.1, 7.4
Fréchet 0.1

GBewerken

Galileï 2.3
Gauss 0.1
gebeurtenis 1.1
geheugenloosheid 5.3
gelijktijdig 1.1, 3.1, 5.1
gelijkverdeeld 5.4
gemiddelde 6.1
geometrische formule 3.3
geometrische verdeling 4.3, 6.2, 7.3
geordend 2.2
gestandaardiseerd 7.4
gezamenlijke 2.2, 5.1
greep 2.2
gunstig 1.1, 2.2

HBewerken

herhaling 3.3
herhalingscombinatie 2.2, 3.2
herhalingsvariatie 2.2
homogene verdeling 4.2
Huijgens 0.1
hypergeometrische formule 3.3
hypergeometrische verdeling 6.2, 6.3, 7.3, 7.4,

IBewerken

isomoor 5.4

KBewerken

kansbegrip 1.1
kansboom 3.1
kansfunctie 1.2 5.1, 5.2
kansmaat 5.1
kansruimte 1.2, 2.1, 3.2
kansstructuur 4.2
kansverdeling 4.2,
Khintchine 0.1
Kolmogorov 0.1, 1.2, 1.3 3.1, 4.2

LBewerken

Laplace 0.1, 1.2 2.1, 3.2
Lévy 0.1
ligging 6.1, 7.1
lineair 7.4
lukraak 2.2

MBewerken

marginale 5.1, 6
Markov 0.1
meetkundige 1.3
met terugleggen 2.2
midden 6.1, 7.1
mislukking 3.3
mogelijke 1.1
moment 7.1
Montmort 0.1
multinomiaalcoëfficiënt 2.2
multinomiale verdeling 5.1, 7.4

NBewerken

Newton 0.1

OBewerken

onafhankelijk 2.2, 3.2, 5.2, 7.4
onderscheidbare 2.2
one-armed bandit 6.4
ongecorreleerd 7.4
ongeordend 2.2
onmogelijke 1.1
ontaarde verdeling 4.2, 6.1, 7.2
opsplitsing 3.1
overschrijdingskansen 4.3

PBewerken

paarsgewijs onafhankelijk 3.2, 7.4
partitie 1.1, 2.2, 3.1, 3.2
Pascal 0.1
permutatie 2.2
Petersburg 6.4
Poisson 0.1
Poisson-verdeling 4.3, 6.2, 7.3
productregel 2.2, 3.1
productruimte 3.2

RBewerken

rangschikking 2.2
regel van Bayes 3.1
rekenformule 7.2, 8
roulette 6.4

SBewerken

samengesteld 3.2
samenhang 5.1, 7.3
schaal 7.2
simultane 5.1, 7.2
singleton 1.1
sinterklaaslootjes 2.2
somregel 1.3, 2.2
spreiding 7.2
standaardafwijking 7.2
standaarddeviatie 7.2
steekproef 3.3, 4.3
stochastisch 1.1
stochastische variabele 4.1
succes 3.2, 3.3
succeskans 3.3
symmetrie 1.4, 2.1, 2.2, 4.2

TBewerken

Taylor-ontwikkeling 4.3
terugleggen 2.2
toeval 1.1, 4.1
toevalsexperiment 1.1
trinomiale verdeling 5.1

UBewerken

uitkomst 1.1
uitkomstenruimte 1.1
uitsluitend 1.1
uniforme verdeling 4.2, 6.2, 7.3

VBewerken

vaas 3.2, 5.1
vaasmodel 3.3
variantie 7.2
variatie 2.2
vector 5.1
verdeling 4.2, 5.1
vereniging 1.1
verwachting 6.1
verwachtingswaarde 6.1
Von Mises 1.1
voorwaarde 3.2, 5.2,
voorwaardelijke verwachting 3.1, 6.4, 4.3

WBewerken

waardenbereik 5.1
wachttijd 4.3
wet van de totale kans 3.1
willekeurig 2.2

ZBewerken

zonder terugleggen 2.2
zwakke wet van de grote aantallen 7.5, 7.6 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.