HTML/Overzicht attributen/hreflang

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Dit attribuut wordt gebruikt bij de elementen a en link. Het dient om de taal op te geven van het document waarnaar je verwijst. Bijvoorbeeld waaneer je een hyperlink maakt naar de Engelstalige wikibooks dan kun je met dit attribuut al zeggen dat het om een engelstalige website gaat.

Waarde bewerken

een taalcode.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het hreflang attribuut

<a href="http://en.wikibooks.org" hreflang="en">Link naar de Engelstalige wikibooks.</a>

Wordt gebruikt bij bewerken

a, link

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.