HTML/Overzicht attributen/method

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Het attribuut method wordt alleen gebruikt bij het element form. Dit attribuut geeft aan op welke manier de gegevens van een formulier worden verstuurd.

Waarde bewerken

De waarden kunnen de sleutelwoorden get of post zijn. Bij get worden de gegevens via de url doorgestuurd. Bij post worden ze doorgestuurd via een apart bericht.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het method attribuut

<form action="http://nl.wikibooks.org/w/index.php" method="get">
typ hier een artikel: <input type="text" name="title" />
<input type="submit" value="Boek" />
</form>

Wordt gebruikt bij bewerken

form

Meer informatie bewerken

  • w3 (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.