HTML/Overzicht attributen/multiple

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit attribuut kun je meerdere opties kiezen bij het select element

Waarde bewerken

Je hoeft de attribuut geen waarde te geven. Echter XHTML zegt dat ieder attribuut een waarde moet hebben, dus is het aangeraden om er toch één te geven en dit dient dan het woordje multiple te zijn.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het multiple attribuut

<select multiple="multiple">
  <option>Wikipedia</option>
  <option>Wikibooks</option>
  <option>Wikinews</option>
  <option>Wikiquote</option>
</select>

Wordt gebruikt bij bewerken

select

Meer informatie bewerken

 • w3 (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.