HTML/Overzicht attributen/rel

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

FunctieBewerken

Hiermee kun je de relatie bepalen tussen het huidige document en het doel van de link.

WaardeBewerken

Document relaties. Zie hoofdstuk links voor meer informatie.

VoorbeeldBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de rel attribuut

<a rel="contents" href="inhoudsopgave.html">

Wordt gebruikt bijBewerken

a, link

Meer informatieBewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.