HTML/Overzicht attributen/rel

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Hiermee kun je de relatie bepalen tussen het huidige document en het doel van de link.

Waarde bewerken

Document relaties. Zie hoofdstuk links voor meer informatie.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de rel attribuut

<a rel="contents" href="inhoudsopgave.html">

Wordt gebruikt bij bewerken

a, link

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.