HTML/Overzicht attributen/selected

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

Het attribuut selected wordt alleen gebruikt bij het element option. Dit attribuut zorgt ervoor dat een optie in een drop-down lijst(zie select) al aangeduid is en meteen bovenaan de lijst komt.

Waarde bewerken

Bij HTML hoeft de attribuut geen waarde te hebben. Echter XHTML zegt dat ieder attribuut een waarde moet hebben, dus is het aangeraden om er toch één te geven en dit dient dan het woordje selected te zijn.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het selected attribuut

<select>
  <option>Wikipedia</option>
  <option selected="selected">Wikibooks</option>
  <option>Wikinews</option>
  <option>Wikiquote</option>
</select>

Wordt gebruikt bij bewerken

option

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.