Nederlands/Briefindeling

Bij brieven kan men onderscheid maken tussen persoonlijke en zakelijke brieven. De zakelijke brieven worden hier behandeld, daar iedereen zelf moet weten hoe hij of zij een persoonlijke brief opstelt.

Hulpmiddelen
Hulpmiddelen
Hulpmiddelen
Hulpmiddelen


Inleiding

bewerken

Schrijven

bewerken

Spreken en luisteren

bewerken

Grammatica

bewerken

Spelling

bewerken

Toetsenbank Nederlands

bewerken

Centraal Schriftelijk Eindexamen

bewerken

De zakelijke, 'normale' brief naar het Nederlands briefmodel ziet er als volgt uit:

Indeling

bewerken
 1. Naam en adres van de afzender
 2. Naam en adres van de geadresseerde
 3. Plaatsnaam en datering
 4. Referteregel (betreft)
 5. Aanhef (geachte)
  1. Inleiding
  2. Middenstuk
  3. Slot
  4. Slotformule
  1. Handtekening
  2. Naam van de ondertekenaar (en eventueel functie)
 6. Bijlage(n)

Toelichting

bewerken
 • Plaats de acht vaste onderdelen tegen de linkerkantlijn.
 • Zorg dat er aan alle kanten voldoende onbeschreven ruimte (een kantlijn van ongeveer drie centimeter) overblijft.
 • Verdeel de tekst mooi gelijkmatig over het papier.
 • Scheid de verschillende onderdelen door een regel over te slaan.
 • Als de ondertekening van een brief niet op het blad past, plaatst men de laatste alinea en de overige onderdelen op een nieuw blad. Hierbij wordt een ruime bovenkantlijn vrij gelaten.
 • De achterkant van een zakelijke brief blijft onbeschreven.

Inhoud van de brief


- Inleiding :Vertel waarom je de brief schrijft.

- Middenstuk : Schrijf wat je wilt meededelen of uitleggen.

- Slot : Doe een verzoek of stel een vraag in de laatste alinea. Daarna bedenk je een passende slotzin.

Toelichting op de onderdelen

bewerken
 1. Naam en adres van de afzender, bijvoorbeeld:
  P. Jansen
  Dorpsstraat 17
  1234 AB Zuiddorp
 2. Naam en adres van de geadresseerde, bijvoorbeeld
  De heer X. Sanders
  Zuiderweg 19
  4321 ZW AMSTERDAM
 3. Bijvoorbeeld:
  Zuiddorp, 1 januari 2009
 4. Bijvoorbeeld:
  Betreft: bestelling grasmaaier
 5. Bijvoorbeeld:
  Bij een bekende:
  • Geachte heer Pietersen
  • Geachte mevrouw Hooft
  Bij een onbekende:
  • Geachte voorzitter
  1. Inleiding liever niet met 'ik' beginnen
  2. Middenstuk
  3. Slot
  4. Achter de slotformule staat bijvoorbeeld:
   • Hoogachtend,
   • Met vriendelijke groeten,
  1. Voor de handtekening kan nog het bedrijf staan namens wie iemand spreekt. Bijvoorbeeld:
   Hoogachtend,
   Gemeente Zuiddorp
   Handtekening
   P. van Steen, wethouder
  2. 'P. van Steen, wethouder' is in dit geval dus de ondertekenaar en zijn of haar functie
 6. Bijlage: bijvoorbeeld curriculum vitae of een rapport

Bij dit onderdeel hoort een toets, zie Toets Nederlands/Briefindeling

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.